Jesteś tutaj: Start / Finanse

Finanse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Narzędziem realizacji zadań statutowych samorządu zawodowego radców prawnych (własnych – określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, przepisach wykonawczych do ustawy oraz w uchwałach organów samorządu oraz zleconych przez organy Państwa) jest gospodarka finansowa. 

Krajowa Izba Radców Prawnych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, ustalając wydatki według zasady samofinansowania działalności wpływami ze składek i innych źródeł w granicach obowiązujących przepisów oraz regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych uchwalonego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej są roczne budżety przedstawione w postaci planu przychodów i kosztów. Określone w budżecie przychody i koszty ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości.

Za gospodarkę finansową Krajowej Izby Radców Prawnych odpowiedzialność ponoszą Prezes i Skarbnik Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wydatkowanie środków Krajowej Izby Radców Prawnych na pokrycie kosztów przedsięwzięć realizowanych w ramach jej działalności - następuje za zgodą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażoną w uchwale, z tym, że zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje za zgodą Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażoną w uchwale.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Izba Radców Prawnych
Data utworzenia:2023-10-24
Data publikacji:2023-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1232

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-27 13:07:53Wprowadzenie danych finanseFinanse
2023-10-27 11:35:40Zmiana nazwy w menuFinanse