Krajowa Rada Radców Prawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 60 ustawy o radcach prawnych, do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy:

 • reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji;
 • udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych;
 • koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 • uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
 • wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych;
 • wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
 • koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych;
 • uchwalanie regulaminów:

- działalności samorządu i jego organów,
- zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
- odbywania aplikacji radcowskiej,
- prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich,
-dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
- dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego,
- dotyczących zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych;

 • uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych;
 • tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego zasięgu;
 • określanie zasad działania zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
 • określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
 • ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
 • określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych;
 • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Izba Radców Prawnych
Data utworzenia:2023-10-26
Data publikacji:2023-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1098

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-26 09:53:27Wprowadzenie danych kompetencje Krajowej Rady Radców PrawnychKrajowa Rada Radców Prawnych